Η αδιατάρακτη κοπή είναι μία τεχνική κοπής μπετόν η οποία δεν δημιουργεί σκόνη και κραδασμούς. Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι δεν επιβαρύνει την υπόλοιπη κατασκευή και οι τομές που αφήνει είναι λείες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται συχνά στις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις και τις στατικές επεμβάσεις.